Zmiany w układach i porozumieniach zbiorowych pracy

W związku z koniecznością implementacji Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE rząd przygotował założenia projektu Ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, który ma zostać przygotowany w III kwartale 2024 r.

Zmiany mają polegać na wyodrębnieniu z Kodeksu pracy całościowej regulacji dotyczącej określania zasad zawierania i ewidencjonowania układów zbiorowych pracy i opartych na ustawie porozumień zbiorowych. Katalog proponowanych zmian przedstawia się następująco:

Autor: Joanna Werner-Pałczyńska