Prawo do ulgi na start i preferencyjnych składek dla lekarza stażysty

9 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę 7 sędziów (sygn. akt III UZP 9/23), w której stwierdził, że przepisy art. 18a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 18 Ustawy Prawo przedsiębiorców mają zastosowanie także w przypadku lekarza podejmującego działalność gospodarczą, który wykonuje usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stażysta.

ZUS twierdził, że świadczenie usług w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, dla którego wcześniej lekarz świadczył pracę, nie uprawnia do ulgi na start oraz opłacania składek na preferencyjnych warunkach. SN nie podzielił jednak stanowiska organu rentowego.

Uchwała ta może mieć istotne znaczenie w przyszłych sporach przedsiębiorców z ZUS w zakresie dotyczącym wyżej wymienionych ulg.

Autor: Joanna Werner-Pałczyńska