Poland.Business Harbour poszerza możliwości zatrudnienia na cały świat

Rządowy program Poland.Business Harbour pozwala specjalistom branży IT i start up’om oraz małym i średnim przedsiębiorcom na łatwą relokację i aktywność zawodową na terytorium Polski. Do tej pory obejmował on tylko obywateli wybranych państw wschodniej Europy i Azji.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 5 września 2022 r., PBH zostanie rozszerzony na wszystkie państwa świata. Dokładny termin globalnego rozszerzenia działania PBH nie jest jeszcze znany. Niewątpliwie jednak ta zmiana pozwoli na łatwiejsze nawiązywanie współpracy, zwłaszcza ze specjalistami z państw poza UE.

Program dedykowany jest głównie specjalistom branży IT, ale dotyczy również inwestycji związanych z transferem nowych technologii.

Czym jest Poland.Business Harbour?

Wiza Poland Business Harbour pozwala na pracę i pobyt w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia. Dodatkowo ułatwia sprowadzenie do Polski rodziny zatrudnionego. To istotna różnica pomiędzy wizą PBH a innymi wizami np. pracowniczymi, o które mogą ubiegać się obcokrajowcy spoza UE.

Uproszczona procedura wizowa dotychczas dotyczyła jedynie obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Rosji.

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Skorzystanie z programu wymaga udokumentowania celu otrzymania wizy w konsulacie RP, w centrum wizowym lub pocztą.

Jak wskazuje MSZ, od początku działania programu w 2020 r. wydanych zostało ok 55 tysięcy wiz PBH. Program pozwala na przyciągnięcie do Polski specjalistów branży innowacyjnych, w tym start up’ów. To z kolei przełożyć ma się na rozwój krajowego rynku, a także wsparcie inwestorów ze słabiej rozwiniętych państw.

Osoby fizyczne i organizacje w ramach PBH mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z samorządami i Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które tworzą m.in. tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową dla relokujących się obcokrajowców. W ramach pakietu zapewniane jest również wsparcie poprzez łączenie przedsiębiorców z inwestorami oraz udzielanie grantów na działalność B+R.

Jak polski przedsiębiorca może przystąpić do programu?

Przystąpienie do Programu jako pracodawca wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, którego celem jest zebranie zapotrzebowania polskich podmiotów na pracowników IT. Po weryfikacji zgłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej, będącej punktem informacyjnym dla zagranicznych specjalistów IT rozważających pracę i zamieszkanie w Polsce.

Uczestnictwo w Programie PBH jest bezpłatne zarówno dla zatrudniającego, jak i dla samego pracownika i nie nakłada na nich żadnych dodatkowych obowiązków.

Lista firm partnerskich Poland Business Harbour dostępna na stronie internetowej -> https://www.gov.pl/web/polandbusinessharbour/znajdz-wsparcie2

r.pr. Agata Majewska