Planowanie zatrudnienia w związku z programem „Aktywny rodzic”

W dniu 1 października 2024 roku w życie wchodzi Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (dalej jako: Ustawa). Implementacja założeń programu „Aktywny rodzic” ma na celu ułatwienie świeżo upieczonym rodzicom utrzymanie aktywności zawodowej.

To ważna zmiana dla pracodawców, którzy na miejsce osób przebywających na zwolnieniach lekarskich w związku z ciążą lub na urlopach rodzicielskich, zatrudniają osoby tymczasowo je zastępujące. Pracodawcy powinni bowiem wziąć pod uwagę, że dzięki programowi, rodzic powróci do pracy o wiele szybciej niż pierwotnie mógł zakładać to pracodawca. Jest to istotna informacja, bowiem zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu.

Planując zatrudnienie, pracodawca powinien zatem wziąć pod uwagę konieczność dopuszczenia powracających pracowników na dotychczasowe stanowiska pracy.

Ustawa wprowadza 3 rodzaje świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  • „Aktywni rodzice w pracy”

Świadczenie jest skierowane do rodziców pracujących, podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od podstawy, której łączna wysokość wynosi co najmniej pełne minimalne wynagrodzenie za pracę. Dziecko nie może przebywać w żłobku, klubie dziecięcym lub pozostawać pod opieką dziennego opiekuna.

Powyższe świadczenie będzie wynosiło do 1500 zł na jedno dziecko od pierwszego dnia w okresie od 12. do 36. miesiąca życia oraz 1900 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, jednak nie więcej niż  wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

  • „Aktywnie w żłobku”

Dotyczy dofinansowania w wysokości 1500 zł miesięcznie na jedno dziecko oraz 1900 zł w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku. Przysługuje, gdy dziecko uczęszcza żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna nie później niż do 3. roku życia, a gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym –  do 4. roku życia.

  • „Aktywnie w domu”

Świadczenie wynoszące 500 zł miesięcznie otrzymają rodzice, których dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, lecz nie ukończyło jeszcze 36. miesiąca życia. Będzie ono wypłacane przez 24 miesiące. „Aktywnie w domu” to alternatywa dla dwu pozostałych świadczeń dla osób, które nie spełniają odpowiednich kryteriów, bądź z własnej woli nie umieścili dziecka w instytucji opieki lub nie są aktywni zawodowo.

W każdym przypadku niemożliwe jest otrzymanie powyższych świadczeń jednocześnie, gdy dotyczy tego samego dziecka. Rodzice mogą zdecydować, o które świadczenie zawnioskują.

Autor: Maria Tracka