Od 2023 roku pierwszy automatyczny zapis do PPK

Z początkiem 2023 r. pracodawców obejmie nowy obowiązek związany z prowadzeniem PPK. Wiąże się on cyklicznym automatycznym zapisem do Pracowniczych Planów Kapitałowych wszystkich zatrudnionych  pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, którzy dotychczas zrezygnowali z udziału w Programie.

1 kwietnia 2023 r. – pierwszy autozapis

Ponownym zapisem do PPK objęci zostaną wszyscy pracownicy, którzy zrezygnowali z udziału w programie oraz znajdują się w przedziale wiekowy 18 – 55 lat w dacie rozpoczęcia ponownego dokonywania wpłat do PPK. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK nastąpi on w odniesieniu do wszystkich pracodawców 1 kwietnia 2023 r.

Obowiązki pracodawcy

W związku ze zbliżającym się terminem automatycznego przystąpienia do PKK, pracodawcy mają obowiązek:

  • w terminie do 28 lutego 2023 r. poinformować pracowników, którzy zrezygnowali z udziału w PPK, że od 1 kwietnia ponownie staną się uczestnikami PPK;
  • zebrać deklaracje rezygnacji od pracowników nie zamierzających przystępować do PPK;
  • począwszy od 1 kwietnia 2023 roku w stosunku do pracowników, którzy nie zadeklarują ponownej rezygnacji, naliczać wpłaty do PPK.
  • poinformować wybraną wcześniej instytucję finansową zarządzającą PPK o ponownym dokonywaniu wpłat w odniesieniu do konkretnych pracowników.

Co ważne, obowiązki te dotyczą aktualnie wszystkich pracodawców, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

Z perspektywy pracodawcy istotne są 4-letnie cykle automatycznego włączenia do PPK. Kolejny z nich będzie miał miejsce w 2027 roku, 2031 roku, 2035 roku itd.

Możliwość rezygnacji i wcześniejszego przystąpienia

Należy również pamiętać, że każdy uczestnik PPK nadal może zrezygnować z odkładania kapitału na emeryturę w ramach PPK. W tym celu, od marca 2023 r. złożyć będzie musiał ponowną deklarację dotyczącą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli jednak deklaracja zostanie złożona po 30 kwietnia 2023 roku, będzie wywoływała skutki na przyszłość, co oznaczać będzie naliczeniem wpłat do PKK za okres objęty autozapisem.

r. pr. Agata Majewska