O blogu

Współczesny rynek pracy i jego otoczenie opiera się nie tylko na tradycyjnie rozumianych przepisach regulujących relacje pomiędzy pracodawcami, a pracownikami, ale stanowi całokształt wzajemnie powiązanych działań z obszaru HR, ładu korporacyjnego, ochrony danych osobowych oraz compliance.

HR in Law to blog, w którym poruszam kwestie polityki kadrowej, ale i wskazuję na kluczowe elementy sprawnego zarządzania organizacją.

Mam świadomość, że prowadząc biznes, niełatwo pozostawać na bieżąco z regulacjami nakładającymi na pracodawców nowe obowiązki, zwłaszcza przy aktualnym tempie zmian prawnych. Dlatego sygnalizuję tutaj najważniejsze rozwiązania prawne dotyczące organizacji w obszarze HR.

Ponadto, na blogu poruszam tematy, jak w praktyczny i dostosowany do potrzeb danej organizacji sposób wprowadzać konkretne rozwiązania z zakresu prawa zatrudnienia, praktyki korporacyjnej oraz compliance. Bazuję na  doświadczeniu w pracy z klientami. Są wśród nich pracodawcy z wielu branży, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym firm rodzinnych, gdzie kwestie pracownicze skorelowane są ściśle z konkretnym profilem działalności – począwszy od przemysłu ciężkiego, maszynowego, przez automotive, IT, logistykę, transport, działalność kulturalną aż po sektor medyczny.

O mnie

Piotr
Wielgosz

Adwokat I Partner Kancelarii SZiP

Ekspert w zakresie prawa pracy, prawa korporacyjnego oraz restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych

Piotr
Wielgosz

Adwokat i ekspert w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych

Adwokat z zawodu. Mecenas z tytułu. Prawnik z powołania. Od lat pomagam Klientom w zakresie prawa pracy i prawa korporacyjnego. Kieruję zespołem prawa HR Kancelarii Ślązak Zapiór i Partnerzy, z którą współpracuję już ponad 10 lat.

Zawodowo ukształtowało mnie głównie kilka obszarów wsparcia Klientów. Jednym z nich są audyty prawne w obszarze HR i korporacyjnym spółek oraz przedsiębiorstw, dokonywane najczęściej na potrzeby dużych transakcji kapitałowych. Zajęcie wymagające niezwykłej dokładności dało mi możliwość poznania wszystkich aspektów, w tym także problematycznych kwestii, jakie towarzyszą funkcjonowaniu firm. Dzięki temu, wachlarz możliwości przy rozwiązywaniu bieżących problemów jest znacznie szerszy.

Koordynacja obsług prawnych spółek, czy grup kapitałowych, czy jednostkowych procesów i projektów – to zadanie wymaga ode mnie połączenia roli prawnika i menadżera, gdzie ściera się interes biznesowy Klienta z wiedzą prawniczą.

Indywidualne doradztwo dla menadżerów, w tym dla członków organów spółek, to z kolei zadanie zwykle wymaga niezwykłej wrażliwości, precyzji i wyczucia, gdyż same przepisy to za mało. Nie ulega też wątpliwości, że w obszarze HR w odniesieniu do kadry menadżerskiej potrzebne jest szczególne zaufanie.

To, co skłoniło mnie do zajęcia się szeroko rozumianym prawem zatrudniania to przede wszystkim moje naturalne wyczucie w tego typu sprawach, umiejętność wyważenia interesów, zrozumienia praw i racji poszczególnych stron, pracodawców, pracowników, kadry menadżerskiej. Mając bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm i projektów/procesów/audytów – muszę przyznać, że materia HR-owa po prostu sprawia mi frajdę. Kapitał ludzki jest najcenniejszym „aktywem” firmy, ale też jej największym kosztem, dlatego dobre mechanizmy prawne dla tego obszaru są kluczowe, a ich opracowanie to właśnie zadanie dla mnie.

Uwielbiam też dzielić się wiedzą. Często występuje w roli prelegenta, czy trenera szkoleniowego w licznych wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestniczyłem też w Szkole Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.