O nas

Współczesny rynek pracy i jego otoczenie opiera się nie tylko na tradycyjnie rozumianych przepisach regulujących relacje pomiędzy pracodawcami, a pracownikami, ale stanowi całokształt wzajemnie powiązanych działań z obszaru HR, ładu korporacyjnego, ochrony danych osobowych oraz compliance.

HR in Law to blog, w którym kształtujemy nie tylko politykę kadrową, ale i wskazujemy na kluczowe elementy sprawnego zarządzania organizacją.

Jesteśmy prawnikami Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy i ekspertami z zakresu prawa pracy, prawa korporacyjnego, ochrony danych osobowych, w tym na rzecz spółek i grup kapitałowych. Mamy świadomość, że prowadząc biznes, niełatwo pozostawać na bieżąco z regulacjami nakładającymi na pracodawców nowe obowiązki, zwłaszcza przy aktualnym tempie zmian prawnych. Dlatego sygnalizujemy tutaj najważniejsze rozwiązania prawne dotyczące organizacji w obszarze HR.

Ponadto, na blogu radzimy, jak w praktyczny i dostosowany do potrzeb danej organizacji sposób wprowadzać konkretne rozwiązania z zakresu prawa zatrudnienia, praktyki korporacyjnej oraz compliance. Bazujemy na naszym doświadczeniu w pracy z klientami. Są wśród nich pracodawcy z wielu branży, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym firm rodzinnych, gdzie kwestie pracownicze skorelowane są ściśle z konkretnym profilem działalności – począwszy od przemysłu ciężkiego, maszynowego, przez automotive, IT, logistykę, transport, działalność kulturalną aż po sektor medyczny.

Agata
Majewska

Radca prawny I Ekspert w zakresie prawa zatrudnienia i ochrony danych osobowych

Piotr
Wielgosz

Adwokat I Ekspert w zakresie prawa pracy, prawa korporacyjnego oraz restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych

Agata
Majewska

Radca prawny i Ekspert w zakresie doradztwa dla pracodawców i ochrony danych osobowych

Jestem radcą prawnym w Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy w Katowicach. Doradzam przedsiębiorcom w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa pracy, jak również ochrony danych osobowych, w szczególności w zatrudnieniu. Pomagam wprowadzać w życie rozwiązania prawne w zakresie HR niezbędne w każdej organizacji i usprawniające działania na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Moje zainteresowanie zagadnieniami z zakresu prawa pracy zaczęło się już w czasie studiów, podczas wakacyjnych praktyk studenckich. To szeroka materia, która wciąż ewoluuje i rozszerza się na coraz to nowe aspekty, takie jak ochrona danych osobowych, compliance czy niepracownicze formy zatrudnienia. Na jej przykładzie widać, jak wraz ze zmianami gospodarczymi i społecznymi zmieniają się potrzeby przedsiębiorców. Sprawne zarządzanie pracownikami wymaga łączenia sztywnych, wydawać by się mogło, przepisów z elementami psychologii czy też socjologii, a realia rynku pracy niejednokrotnie wyprzedzają obowiązujące przepisy.

Od kilku lat prowadzę doradztwo w zakresie zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, zwłaszcza współdziałania z przedstawicielami pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia, sporów zbiorowych, zatrudniania pracowników tymczasowych, outsourcingu usług, delegowania pracowników, a także zatrudniania cudzoziemców. Doradzam organizacjom przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie.

Istotną wartością jest odpowiednie ukształtowanie relacji pracodawcy z zespołem. Pracodawcy coraz częściej mają świadomość, że granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym zacierają się, nie ogranicza się ona już tylko do wykonywania zleconych zadań i zapłaty za nie, ale wymaga również zapewnienia odpowiednich warunków i efektywnej współpracy obydwu stron. Elastyczne formy zatrudnienia, autonomiczne podporządkowanie pracowników, umiędzynarodowienie rynku pracy czy gig economy – to wyzwania i czynniki istotnie wpływające na dzisiejsze postrzeganie pracy.

Zapewniam przy tym pomoc prawną w procesach wdrażania a następnie stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia i w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym w zakresie stosowania różnych form monitoringu w miejscu pracy, udostępniania danych osobowych pracowników podmiotom trzecim oraz innych form przetwarzania danych osobowych pracowników. Prowadzę także audyty zgodności z zakresu prawa zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych.

Ważne miejsce w mojej praktyce zawodowej zajmuje również wsparcie przy wdrażaniu procedur antymobbingowych oraz koordynowanie procesów wdrażania i funkcjonowania procedur ochrony sygnalistów.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się na licznych szkoleniach i webinarach z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Udzielam komentarzy między innymi dla Dziennika Gazety Prawnej.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studiowałam także na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu Mobilności Studentów i Doktorantów – MOST. W trakcie studiów jako wolontariuszka angażowałam się w działalność poradni prawnej świadczącej pomoc osobom niezamożnym.

Ukończyłam szkolenie uprawniające do wykonywania zawodu mediatora prowadzone przez Ośrodek Mediacji „Facultas Iuridica” przy WPiA UŚ. Obecnie jestem w słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Piotr
Wielgosz

Adwokat i Ekspert w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych

Adwokat z zawodu. Mecenas z tytułu. Prawnik z powołania. Od lat pomagam klientom w zakresie prawa pracy i prawa korporacyjnego. Kieruję zespołem prawa pracy Kancelarii Ślązak Zapiór i Partnerzy, z którą współpracuję już niemal 10 lat.

Zawodowo ukształtowało mnie głównie kilka obszarów wsparcia klientów. Jednym z nich są audyty prawne w obszarze HR i korporacyjnym spółek oraz przedsiębiorstw, dokonywane najczęściej na potrzeby dużych transakcji kapitałowych. Zajęcie wymagające niezwykłej dokładności dało mi możliwość poznania wszystkich aspektów, w tym także problematycznych kwestii, jakie towarzyszą funkcjonowaniu firm. Dzięki temu, wachlarz możliwości przy rozwiązywaniu bieżących problemów jest znacznie szerszy.

Koordynacja obsług prawnych spółek, czy grup kapitałowych, czy jednostkowych procesów i projektów – to zadanie wymaga ode mnie połączenia roli prawnika i menadżera, gdzie ściera się interes biznesowy klienta z wiedzą prawniczą.

Indywidualne doradztwo dla menadżerów, w tym dla członków organów spółek, to z kolei zadanie zwykle wymaga niezwykłej wrażliwości, precyzji i wyczucia, gdyż same przepisy to za mało. Nie ulega też wątpliwości, że w obszarze HR w odniesieniu do kadry menadżerskiej potrzebne jest szczególne zaufanie.

To co skłoniło mnie do zajęcia się szeroko rozumianym prawem zatrudniania to przede wszystkim moje naturalne wyczucie w tego typu sprawach, umiejętność wyważenia interesów, zrozumienia praw i racji poszczególnych stron, pracodawców, pracowników, kadry menadżerskiej. Mając bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm i projektów/procesów/audytów – muszę przyznać, że materia HR-owa po prostu sprawia mi frajdę. Kapitał ludzki jest najcenniejszym „aktywem” firmy, ale też jej największym kosztem, dlatego dobre mechanizmy prawne dla tego obszaru są kluczowe, a ich opracowanie to właśnie zadanie dla mnie.

Uwielbiam też dzielić się wiedzą. Często występuje w roli prelegenta, czy trenera szkoleniowego w licznych wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestniczyłem też w Szkole Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.