Dodatkowy czas wolny na opiekę nad dziećmi?

Naczelna Rada Adwokacka postuluje zmianę przepisów o zwolnieniu od pracy celem opieki nad dziećmi w wieku do 14 lat. Zdaniem Palestry obecne uregulowanie art. 188 k.p. może nosić znamiona dyskryminacji rodzin wielodzietnych i być sprzeczne z art. 32 Konstytucji, traktującym o zasadzie równości wobec prawa.

Przypomnijmy – art. 188 k.p. umożliwia pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat skorzystanie ze zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownik korzystający z tego zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Warto zauważyć, że przepis ten zapewnia każdemu rodzicowi taką samą ilość czasu wolnego, niezależnie od ilości wychowywanych dzieci. I właśnie w tym zakresie Adwokatura dostrzega potencjalny mechanizm dyskryminacyjny rodzin wielodzietnych. Jej zdaniem ilość czasu wolnego powinna być zależna i zwiększać się przy większej ilości dzieci, tak, jak ma to miejsce mi.in. przy urlopie macierzyńskim. Takie rozwiązanie byłoby jednocześnie spójne z propagowaną polityką prorodzinną Państwa.

Naczelna Rada Adwokacka skierowała tym samym wniosek do Rzeczniczki Praw Dziecka o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w tym przedmiocie. Pani Monika Horna-Cieślak, przyjmując wniosek, wskazała, że także i ona poddaje w wątpliwość aktualne uregulowanie art. 188 k.p.

Niewykluczone zatem, że stanowisko Adwokatury może zostać uwzględnione przy okazji kolejnych nowelizacji Kodeksu pracy.

Autor: Kamil Mruk