Badanie trzeźwości od 21 lutego, a praca zdalna od 7 kwietnia

Znamy terminy wejścia w życie przepisów wprowadzających do KP możliwość kontroli trzeźwości pracowników oraz określających zasady pracy zdalnej. 6 lutego 2023 r. podpisana przez Prezydenta RP ustawa nowelizująca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Badanie trzeźwości – 21 lutego 2023 r.

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości objęte były 2 tygodniowym vacatio legis, tj. terminem wejścia w życie po ogłoszeniu w urzędowym publikatorze. Oznacza to, że pracodawcy chcący kontrolować zatrudnionych na obecność alkoholu lub substancji do niego podobnych będą mogli zrobić to na podstawie nowych przepisów najwcześniej 7 marca 2023 r., tj. po upływie 2 tygodni od poinformowania zespołu o wprowadzeniu kontroli i jej zasadach.

Należy pamiętać, że firmowe regulacje dotyczące kontroli trzeźwości powinny zostać odpowiednio określone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie lub obwieszczeniu, w zależności od tego, czy pracodawca jest objęty UZP lub regulaminem pracy.

Co ważne – kontrola trzeźwości będzie mogła obejmować nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, ale również zleceniobiorców oraz osoby współpracujące na zasadach B2B – jeśli tylko przedsiębiorca organizuje pracę takim współpracownikom.

Co należy zrobić do 21 lutego 2023 r.?

Jeśli chcemy wprowadzić w organizacji kontrolę trzeźwości w najszybszym możliwym terminie, konieczne jest:

  • określenie jej zasad odpowiednio w UZP, regulaminie pracy lub obwieszczeniu;
  • wprowadzenie regulacji zgodnie z procedurą dotyczącą zmian UZP lub regulaminu pracy;
  • ogłoszenie nowych przepisów zakładowych w sposób przyjęty w danej organizacji z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem kontroli trzeźwości;
  • wyposażenie w sprzęt do kontroli trzeźwości lub obecności substancji podobnych do alkoholu spełniający warunki określone w przepisach.

Praca zdalna od 7 kwietnia 2023 r.

Przepisy o pracy zdalnej – z uwagi na jej większą złożoność, objęte zostały 2 miesięcznym vacatio legis. Z tym dniem do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną przepisy określające zasady pracy zdalnej, a jednocześnie uchylona zostanie regulacja dotychczasowej telepracy. Jeśli więc w naszej organizacji funkcjonuje już praca zdalna lub zamierzamy ją wprowadzić, konieczne będzie dostosowanie jej zasad do nowych przepisów.

Co należy zrobić do 7 kwietnia 2023 r.?

  • określić grupy pracowników, które mogą zostać objęte pracą zdalną;
  • wprowadzić regulamin pracy zdalnej lub określić, z którymi pracownikami zawrzemy porozumienia określające zasady pracy zdalnej;
  • skonsultować regulamin pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi – jeśli te działają w organizacji;
  • określić zasady pokrywania kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej;
  • opracować ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy zdalnej;
  • opracować lub zweryfikować aktualność regulacji dotyczących procedur ochrony informacji, w tym danych osobowych – pod kątem ich dostosowania do pracy zdalnej.