Obrazek domyślny

HR

Sztuczna inteligencja w miejscu pracy a prawo do informacji. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

W dniu 29 kwietnia 2024 roku do Sejmu wpłynął komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Proponowane zmiany dotyczą obowiązku udzielania informacji przez pracodawcę o sposobie funkcjonowania algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, które mogłyby mieć wpływ na sytuację pracowników. Zgodnie z projektem, do art. 28 ust. 1…

Zmiany w układach i porozumieniach zbiorowych pracy

W związku z koniecznością implementacji Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE rząd przygotował założenia projektu Ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, który ma zostać przygotowany w III kwartale 2024 r. Zmiany mają polegać na wyodrębnieniu z Kodeksu pracy całościowej regulacji dotyczącej określania zasad zawierania i ewidencjonowania układów zbiorowych…

Wypowiedzenie uzasadnia nawet jeden przypadek samowolnego wyjścia z pracy

Sąd Rejonowy w Człuchowie przyznał rację pracodawcy i orzekł, że wystarczający jest nawet jeden przypadek samowolnego opuszczenia zakładu pracy przez pracownika, aby uznać, że istnieją podstawy do wypowiedzenia z nim stosunku pracy. W wyroku z dnia 16 stycznia 2024 r. sąd podkreślił, że arbitralne opuszczenie swojego miejsca pracy…

Zatrudnienie sezonowe. Na co należy zwrócić uwagę?

Nadejście czerwca, a wraz z nim rozpoczęcie kalendarzowego lata, sezonu urlopowego i wakacji szkolnych wyznacza nowy okres w zatrudnieniu sezonowym. Okres letni to czas wzmożonego ruchu w branży turystycznej, co z kolei wywiera bezpośredni wpływ na branżę gastronomiczną, hotelarską (i ogólnie usługową). Nie sposób nie wspomnieć o szczycie w usługach ślubnych determinujących zatrudnianie fotografów,…

Praktyki absolwenckie – wszystko, co musisz o nich wiedzieć 

Zbliżający się sezon wakacyjny jest doskonałą okazją na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez osoby młode, stawiające swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Z perspektywy pracodawcy, nawiązanie współpracy z absolwentem może stworzyć możliwość pozyskania cennego pracownika, który zwiąże się z firmą na dłuższy czas.   Kwestia praktyk absolwenckich uregulowana…

Mobbing. Samo poczucie pokrzywdzenia pracownika nie wystarczy 

Tak wynika z niedawnego Postanowienia SN z 14.02.24 r., sygn. II PSK 11 Sąd wyjaśnia w nim, że choć działania i zachowania cechujące mobbing, z natury rzeczy mogą być bardzo różnorodne, jednakże samo poczucie pracownika, że mają one charakter mobbingu, nie jest wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że ten rzeczywiście występuje. Tym…

Zaznajomienie pracownika z zakresem obowiązków nie musi być pisemne

Sąd Najwyższy w niedawnym rozstrzygnięciu – Postanowieniu z dnia 17.01.24 r. w sprawie o sygn. akt III PSK 26/23 – podtrzymał aktualnie przyjmowane stanowisko w przedmiocie formy zaznajomienia pracownika z zakresem obowiązków. Wskazał, że powinność zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach…

Płodność pod ochroną. Nowe obowiązki pracodawców

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany w Kodeksie pracy wraz z projektem rozporządzenia wykonawczego, których celem jest skuteczniejsza ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy. Przyjęty projekt wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. Projektowana zmiana ma dotyczyć…

Prawo do ulgi na start i preferencyjnych składek dla lekarza stażysty

9 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę 7 sędziów (sygn. akt III UZP 9/23), w której stwierdził, że przepisy art. 18a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 18 Ustawy Prawo przedsiębiorców mają zastosowanie także w przypadku lekarza podejmującego działalność gospodarczą, który wykonuje usługi…

Staffing. Czy pracodawca może być ofiarą mobbingu?

Pojęcie mobbingu stanowi znaną pracodawcom kategorię niedopuszczalnych w miejscu pracy zachowań, co do których, zgodnie z art. 943 § 1 kodeksu pracy, pracodawcy są obowiązani podejmować działania w celu ich przeciwdziałania. Staffing – czym jest? O ile w przypadku mobbingu, w którym to ofiarą jest pracownik, ustalenie katalogu działań,…