Obrazek domyślny

HR

Czy trzeba zawierać nową umowę po zakończeniu okresu próbnego?

W ferworze ostatnich głośnych nowelizacji Kodeksu pracy i zmienionych przepisów pewne istotne kwestie mogą umknąć. Uwagę przykuwała regulacja pracy zdalnej, badania trzeźwości, czy dokumentacji pracowniczej, ale to w ramach implementacji unijnej dyrektywy w sprawie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy zdecydowano się zmienić  dotychczasowe przepisy o umowie na okres próbny,…

Trudne warunki atmosferyczne a prawo pracy

trudne warunki atmosferyczne

Praca w trudnych warunkach atmosferycznych może dawać się pracownikom we znaki. Temperatura w miejscu pracy to przecież jeden z najistotniejszych czynników, które wpływają na komfort jej wykonywania. Choć nie wszyscy o tym wiedzą, przepisy prawa pracy zawierają regulacje nakładające na pracodawców pewne obowiązki związane pracą w niekorzystnych warunkach pogodowych i to nawet…

Jawność wynagrodzeń. Kiedy sprawdzimy ile możemy zarabiać?

jawność wynagrodzeń

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która wprowadza szereg nowych obowiązków dla pracodawców. Co dokładnie zmieni się wraz z jej przyjęciem i kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywę transparentności, czyli Dyrektywę 2023/970 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wzmocnienia stosowania zasady…

PIP nie będzie badać przyczyn odmowy wniosku o pracę zdalną

Tak wskazał Główny Inspektor Pracy w kontekście wniosków składanych przez pracowników uprzywilejowanych, tj. m.in. przez pracownicę w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia, czy też sprawującego opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Czy biorąc pod uwagę fakt, że Kodeks pracy tylko w tym przepisie zobowiązuje pracodawcę do uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, pracodawca będzie mógł…

Wymuszanie pracy zdalnej przez pracownika może prowadzić do utraty zaufania

Tak orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku o sygn. akt X Pa 141 Rozstrzygnięcie to może okazać się precedensowym w przedmiocie możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem podważającym obowiązującą u pracodawcy organizację pracy. Jak należy je interpretować w związku z wejściem w życie nowych przepisów i czy zachowa ono aktualność? Wyrok na pewno potwierdza refleksję, że…

Work life balance już z podpisem Prezydenta

Zmiany Kodeksu Pracy wprowadzające dodatkowe uprawnienia dla pracowników opiekujących się najbliższymi oraz przejrzyste warunki zatrudnienia stają się coraz bardziej realne. Ustawa nowelizująca, która implementuje regulacje unijnych dyrektyw została podpisana przez Prezydenta RP 24 marca 2023 r. Aktualnie czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie…

Wypowiedzenie umowy terminowej trzeba będzie uzasadnić

Przepisy implementujące dyrektywy unijne do Kodeksu Pracy zostały uchwalone w tym miesiącu przez Parlament. Zgodnie z zapowiedziami, mają wejść w życie jeszcze w pierwszym półroczu 2023 r. Poniżej wyjaśniamy, jakie zmiany dla pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony wprowadzi oczekiwana nowelizacja Kodeksu Pracy. Wypowiedzenie umowy terminowej tylko z uzasadnieniem Zawieranie…

Czy pracodawca może zabronić korzystania z TikToka?

Organy Unii Europejskiej, USA oraz kilka innych państw zakazały swoim pracownikom korzystania z aplikacji TikTok. Dotyczy to nie tylko ich służbowych urządzeń mobilnych, ale również tych prywatnych, jeśli wykorzystywane są do celów zawodowych. Decyzje te podyktowane są obawą przed zagrożeniem ze strony chińskiej aplikacji dla rządowych danych poszczególnych państw i organizacji…

Nowa – piąta część akt osobowych dla kontroli trzeźwości

Przepisy wprowadzające do Kodeksu Pracy kontrolę trzeźwości i pracę zdalną wchodzą w życie odpowiednio 21 lutego i 7 kwietnia 2023 r. Oznaczają dla pracodawców nie tylko zmiany organizacyjne i finansowe, ale również te dotyczące zmian w dokumentacji pracowniczej – w tym, w jej najważniejszej części – aktach osobowych. Nowa część „E” akt osobowych…

Badanie trzeźwości od 21 lutego, a praca zdalna od 7 kwietnia

Znamy terminy wejścia w życie przepisów wprowadzających do KP możliwość kontroli trzeźwości pracowników oraz określających zasady pracy zdalnej. 6 lutego 2023 r. podpisana przez Prezydenta RP ustawa nowelizująca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Badanie trzeźwości – 21 lutego 2023 r. Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości objęte były 2 tygodniowym…