Obrazek domyślny

HR

Wymuszanie pracy zdalnej przez pracownika może prowadzić do utraty zaufania

Tak orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku o sygn. akt X Pa 141 Rozstrzygnięcie to może okazać się precedensowym w przedmiocie możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem podważającym obowiązującą u pracodawcy organizację pracy. Jak należy je interpretować w związku z wejściem w życie nowych przepisów i czy zachowa ono aktualność? Wyrok na pewno potwierdza refleksję, że…

Work life balance już z podpisem Prezydenta

Zmiany Kodeksu Pracy wprowadzające dodatkowe uprawnienia dla pracowników opiekujących się najbliższymi oraz przejrzyste warunki zatrudnienia stają się coraz bardziej realne. Ustawa nowelizująca, która implementuje regulacje unijnych dyrektyw została podpisana przez Prezydenta RP 24 marca 2023 r. Aktualnie czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie…

Wypowiedzenie umowy terminowej trzeba będzie uzasadnić

Przepisy implementujące dyrektywy unijne do Kodeksu Pracy zostały uchwalone w tym miesiącu przez Parlament. Zgodnie z zapowiedziami, mają wejść w życie jeszcze w pierwszym półroczu 2023 r. Poniżej wyjaśniamy, jakie zmiany dla pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony wprowadzi oczekiwana nowelizacja Kodeksu Pracy. Wypowiedzenie umowy terminowej tylko z uzasadnieniem Zawieranie…

Czy pracodawca może zabronić korzystania z TikToka?

Organy Unii Europejskiej, USA oraz kilka innych państw zakazały swoim pracownikom korzystania z aplikacji TikTok. Dotyczy to nie tylko ich służbowych urządzeń mobilnych, ale również tych prywatnych, jeśli wykorzystywane są do celów zawodowych. Decyzje te podyktowane są obawą przed zagrożeniem ze strony chińskiej aplikacji dla rządowych danych poszczególnych państw i organizacji…

Nowa – piąta część akt osobowych dla kontroli trzeźwości

Przepisy wprowadzające do Kodeksu Pracy kontrolę trzeźwości i pracę zdalną wchodzą w życie odpowiednio 21 lutego i 7 kwietnia 2023 r. Oznaczają dla pracodawców nie tylko zmiany organizacyjne i finansowe, ale również te dotyczące zmian w dokumentacji pracowniczej – w tym, w jej najważniejszej części – aktach osobowych. Nowa część „E” akt osobowych…

Badanie trzeźwości od 21 lutego, a praca zdalna od 7 kwietnia

Znamy terminy wejścia w życie przepisów wprowadzających do KP możliwość kontroli trzeźwości pracowników oraz określających zasady pracy zdalnej. 6 lutego 2023 r. podpisana przez Prezydenta RP ustawa nowelizująca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Badanie trzeźwości – 21 lutego 2023 r. Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości objęte były 2 tygodniowym…

Kiedy pracodawca zbada trzeźwość pracowników?

Prace nad wdrożeniem do Kodeksu Pracy przepisów pozwalających pracodawcom na kontrolę trzeźwości pracowników nabierają tempa. Początkiem stycznia 2023 r. Sejm ponownie (po uchwaleniu przez Senat) zająć powinien się ustawą nowelizującą KP w tym przedmiocie. Oznaczać to może, że pracodawcy już z początkiem przyszłego roku będą mogli rozpocząć wdrażanie wewnętrznych…

Od 2023 roku pierwszy automatyczny zapis do PPK

Z początkiem 2023 r. pracodawców obejmie nowy obowiązek związany z prowadzeniem PPK. Wiąże się on cyklicznym automatycznym zapisem do Pracowniczych Planów Kapitałowych wszystkich zatrudnionych  pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, którzy dotychczas zrezygnowali z udziału w Programie. 1 kwietnia 2023 r. – pierwszy autozapis Ponownym zapisem do PPK objęci zostaną…

Praca zdalna uchwalona przez Sejm

Najprawdopodobniej już w marcu 2023 r. przepisy o pracy zdalnej wejdą do Kodeksu Pracy i zaczną obowiązywać pracodawców. 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił bowiem ustawę wprowadzającą do KP regulacje dotyczące pracy na odległość. Zgodnie z przyjętym ostatecznie vacatio legis – mają one wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ich…

29 listopada podwyżka diet z tytułu podróży służbowej

Przełom 2022 i 2023 r. wiązać będzie się z kolejnym wzrostem kosztów pracodawcy z tytułu podróży służbowych odbywanych przez pracowników. Wynika to ze zmian wysokości diet, które zaczną obowiązywać od 29 listopada 2022 r. Od tej daty wzrośnie wysokość diet za dobę zagranicznej podróży służbowej. Od 1 stycznia 2023 r. podwyższona zostanie stawka diet…